۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر   

انبارجهت نگهداری گیاهان خشک قفسه بندی شده و گیاهان خشک شده در قفسه های مشخص نگه داشته می شوند