۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير   

                                           

 

 

 

                                                                                     

برنامه استراتژیک

مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی و سنتی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1398

 

 

1- چشم انداز و ماموریت  

2- رسالت

3- ارزشها

4- فرصت ها

5- تهدید ها

6- قوت ها

7- ضعف ها

8- استراتژی

 

 

 

چشم انداز   Vision

 

1- ما می خواهیم با اتکا به مبانی دینی فرهنگی ، اصول عدالت محوری، باور به جایگاه طب سنتی و ظرفیت غنی گیاهان دارویی طبیعی استان از طریق تولید و پیشرفت علوم و تحقیقات در حیطه گیاهان دارویی  دارو های گیاهی و سنتی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مطرح در کشور باشیم.

2- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی قصد دارد به عنوان مرکزی در جهت شکوفایی تولید علم و دانش و تحقق جایگاه ارزشمند و متعالی انسان جستجوگر و ارائه نظر یه های علمی بر اساس مبانی و ارزشهای فرهنگی و دینی تبدیل گردد.

 

رسالت و ماموریت ( تعیین ماموریت)Mission

 

تامین، حفظ و ارتقائ سلامت جامعه از راه انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی، تولید دانش و مرجعیت علمی و همچنین ارتقاء زیر ساخت تحقیقات گیاهان دارویی  دارو های گیاهی و سنتی به منظور پاسخگویی به اهم نیاز های اساسی جامعه 

 

ارزشها

 

1-     احترام به ارزشهای انسانی و اسلامی جامعه

2-     خلاقیت، نوآوری و استفاده از فناوری

3-     تعهد و اخلاق حرفه ای

4-     دانایی محوری

5-     مشارکت ذینفعان در برنامه ها

6-     رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات

7-     هماهنگی درون بخشی

8-     همکاری برون بخشی

9-     احترام به اصول و حفظ محیط زیست

10-  احترام به مالکیت مادی و معنوی ذی نفعان

 

ذینفع ها

 

ذینفع هاي داخلی:

 

اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان -  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  -  رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان -  هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان -  هیات امنا دانشگاه -  مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  -  دانشکده هاي علوم پزشکی کرمان  علی الخصوص داروسازی-  سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 ذینفع هاي خارجی:

 

افراد جامعه -  کارخانجات داروسازي -  مراکز تولید داروهاي گیاهی و سنتی   -  جهاد دانشگاهی استان -  صدا و سیماي مرکز استان -  مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي -  اعضاي هیات علمی دانشگاههاي استان (باهنر ، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی کاربردي و...) استانداري -  نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسلامی -  فارغ التحصیلان دانشگاهها -  دانش آموزان مقطع دبیرستان -  عطاریها - پزشکان و سایر گروههاي پزشکی  - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -  داروخانه ها -  داروسازان -  شرکت هاي توزیع دارو -  وزارت خانه هاي بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزي  - سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده هاي کشور - دانشجویان دانشگاهها

              

تحلیل استراتژیک محیط مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی  و سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

نقاط قوت Strength  

 

1-همراهی اعضا هیئت علمی  دانشکده داروسازی مجاور با مرکز به صورت نیمه وقت

2- وجود  دو کارشناس پژوهشی علاقمند در مرکز

3-وجود تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز تحقیقات

4- وجود شورای پژوهشی مستقل

5-کاربردی شدن پژوهشها

6-امکان استفاده از امکانات دانشکده داروسازی و آزمایشگاه جامع دانشگاه به دلیل مجاورت فیزیکی

 

 

نقاط ضعف   Weaknesses

 

1- کمبود فضای فیزیکی

2- کمبود تجهیزات پیشرفته

3- نداشتن مزرعه اختصاصی کشت و پرورش گیاهان دارویی

4- نداشتن عضو هیئت علمی پژوهشی در مرکز

5- اشتغال اعضای هیئت علمی نیمه وقت مرکز در سایر حوزه ها

6- عدم تخصیص منابع مالی کافی

7- عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز

 

نقاط فرصت Opportunity

 

1- وجود اعضای هیئت علمی متخصص و با تجربه در دانشگاه

2- امکان استفاده از اعتبارات سازمانهای ملی

3- امکان استفاده از طرحهای مشترک با شرکتهای دارویی

4- وجود موسسات آموزشی و پژوهشی متعدد در استان

 5- بکر بودن بسیاری از زمینه های تحقیقاتی در کشور

6-  تصویب موافقت راه اندازی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه

7- وجود پوشش گیاهان دارویی وسیع و غنی در استان

8- وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط با انجام طرحهای پژوهشی در حوزه گیاهان دارویی دارو های گیاهی و سنتی و طب سنتی

9- افزایش تعداد دانش آموختگان علاقمند کار در حیطه مرتبط

10- توجه عمومی مردم به طب سنتی و گیاهان دارویی

11- وجود بودجه های تحقیقاتی در سایر سازمانها و ادارات که درقالب طرحهای مشترک تحقیقات قابل جذب می باشد.

 

نقاط تهدید  Threat

 

1- جدا بودن وزارت بهداشت آموزش از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و متفاوت بودن قوانین ارتقاء سطح

2- نداشتن ردیف و پست سازمانی

3- ناکافی بودن اعتبارات پژوهشی و عدم استقلال مالی

4- تحریم ورود بسیاری از اقلام مصرفی و تجهیزاتی

5- عدم نظامندی فعالیتها و ارتباطات کاری در دانشگاه

6- استفاده از رانت های ارتباطات و امتیازات

7- وجود قوانین دست و پاگیر

 

هدف کلی : مطالعه گیاهان دارویی، دارو های گیاهی و سنتی در استان کرمان

 

هدف کلی G1:  ارتقاء کیفی و کمی مطالعات گیاهان دارویی، دارو های گیاهی و سنتی در استان کرمان  

 

G1O1: افزایش بودجه طرحهای پژوهشی در زمینه مرتبط به میزان پنج برابر بودجه سال جاری(1394) متناسب با نرخ تورم تا پایان سال 1399

G1O1A1: تشکیل کمیته سازماندهی امور مالی مرکز تحقیقات دارو های گیاهی و سنتی

G1O1A2: افزایش سهم بودجه دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 30% سالانه

G1O1A3: دریافت بودجه از سایر سازمانهای دولتی سالانه به میزان 5% کل بودجه تخصیصی مرکز

G1O1A4: جذب بودجه از بخش صنعت غیر دولتی سالیانه به میزان 2% بودجه تخصیصی مرکز

G1O1A5: جذب بودجه از بخش خیرین سالیانه به میزان 1% بودجه تخصیصی مرکز

G1O1A6: جذب بودجه از مراکز بین المللی و منطقه ای سالیانه به میزان 1% بودجه تخصیصی مرکز

 

G1O2: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی در زمینه دارو های گیاهی و سنتی به میزان 20% نسبت به سال قبل

G1O2A1:  هدایت نمودن طرحهای پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت گیاهان دارویی، دارو های گیاهی و سنتی به میزان 10% کل طرحهای پژوهشی

G1O2A2: هدایت نمودن طرحهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی به سمت گیاهان دارویی، دارو های گیاهی و سنتی به میزان 20% کل طرحهای پژوهشی

G1O2A3: هدایت نمودن طرحهای پژوهشی محققین بخش خصوصی (دانشگاه آزاد و مراکز پژوهشی) استان به میزان 15% کل طرحهای پژوهشی

G1O2A4: هدایت نمودن طرحهای مشترک با دانشگاه و مؤسسات پژوهشی دولتی به میزان 15% کل طرحهای پژوهشی

 

G1O3: افزایش میزان انتشار دانش به میزان 15% بالاتر از سال قبل

G1O3A1:  انتشار حد اقل یک کتاب در زمینه گیاهان داروئی دارو های گیاهی و سنتی

G1O3A2: افزایش تعداد مقالات در مجلات علمی پژوهشی به میزان 20% سال قبل

G1O3A3: افزایش تعداد مقالات نمایه شده به میزان 20% نسبت به سال قبل

G1O3A4: برگزاری همایش ملی حضوری و غیر حضوری به تعداد سه همایش طی پنج سال

 

هدف کلی G2:  هدفمند کردن تحقیقات  گیاهان دارویی، دارو های گیاهی و سنتی در استان کرمان 

 

G2O1: راه اندازی هرباریوم گیاهان دارویی  و سنتی استان در سال اول برنامه

G2O2: بررسی تاثیر گیاهان دارویی سنتی رایج استان بر بیماریهای مرتبط

G2O3: مطالعه فیتوشیمی گیاهان دارویی

G2O4: تاثیرات خواص بیولوژی ترکیبات موثر بر بیماریها

 

G2O1: راه اندازی هرباریوم گیاهان دارویی استان در سال اول برنامه

G2O1A1: خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی هر باریوم 

G2O1A2: جمع آوری گیاهان دارویی به میزان 10 گونه گیاهی

G2O1A3: شناسایی گیاهان دارویی از نظر تیره، جنس و گونه سالانه 10 گونه

G2O1A4: خشک کردن گیاهان دارویی سالانه 20 گونه

 

G2O2: بررسی تاثیر گیاهان دارویی سنتی رایج استان بر بیماریهای مرتبط

G2O2A1: عصاره گیری گیاهان به روش های مختلف سالانه 10 گونه

G2O2A2: بررسی تاثیر عصاره بدست آمده بر بیماریهای مرتبط در مدل های حیوانی و کشت سلولی سالانه 10 گونه

G2O2A3:  تاثیر گیاهان دارویی مفید در مدلهای حیوانی بصورت کارآزمایی بالینی سالانه 5 گونه

 

G2O3: بررسی فیتوشیمی گیاهان دارویی

G2O3A1:  تعیین پروفایلهای گیاهان دارویی موثر سالانه پنج گیاه از سال سوم برنامه

G2O3A2:  تاثیر پروفایل های انسانی در مدلهای حیوانی، سلولی و انسانی سالانه پنج گیاه از سال چهارم برنامه

G2O3A3:  خالص سازی پروفایل های مفید شناخته شده سالانه سه گیاه

G2O3A4:  بررسی تاثیر ترکیبات خالص شده بر مدلهای حیوانی و انسانی سالانه دو گیاه از سال سوم برنامه

G2O3A5:  تعیین ساختار ترکیبات خالص شده

 

G2O4:  تاثیرات خواص بیولوژیک ترکیبات موثره گیاهان دارویی بر بیماریها

G2O4A1: تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش برون و درون تنی گیاهان دارویی

G2O4A2: تعیین فعالیت آنتی باکتریال و ضد قارچی گیاهان دارویی

G2O4A3: تعیین سمیت گیاهان دارویی

G2O4A4: تعیین فعالیت های ضد سرطانی گیاهان دارویی

G2O4A5: تعیین فعالیت های دیابتی گیاهان دارویی

 

هدف کلی G3:  راه اندازی مجله مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

 

G3O1A1: راه اندازی مجله تحقیقات گیاهان دارویی تا پایان برنامه پنج ساله مرکز

 

 

     مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی در سال1389 راه اندازی و موافقت اصولی آن از شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت گردید. در حال حاضر دارای 170 متر مربع ( یک آزمایشگاه مستقل با امکانات مناسب ) و دارای دو نفر کارشناس پژوهشی مامور به خدمت ،  یک دفتر کاری ، رئیس مرکز ، شورای پژوهشی مرکز (6 نفر)، اعضای هیئت علمی نیمه وقت (15 نفر) ، بودجه  غیر مستقل که در طی چند سال گذشته سالانه بطور میانگین مبلغ 10 میلیون تومان از دانشگاه اعتبار دریافت نموده است.

 

ابتدا گروه تدوين برنامه استراتژيک نشکيل شد و طي جلسات متعدد ذي نفعان،‌ ديدگاه ها و انتظارات آن ها استخراج گرديد. با مطالعه برنامه هاي کلان کشور شامل چشم انداز 1404، برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع علمي سلامت، برنامه استراتژيک دانشگاه و براساس وظايف و اهداف مشخص شده در اساسنامه، رسالت وچشم انداز مرکز ترسيم شد.

در بيانيه رسالت محور هاي ارزشي که نشان دهنده مباني اعتقادي اين حوزه مي باشد مورد توجه دقيق قرار گرفت و 8 استراتژی تدوین گردید که به شرح ذیل می باشد.

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی1: توسعه و توليد علم

وضع موجود:

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی در سال 94 ، دارای  5 مقاله ISI 2 مقاله Pubmed می باشد . در سال 1395 ، دارای  12 مقاله ISI- - 2 مقاله Pubmed و 3 مقاله scopus  می باشد و در سال 1396 دارای 14 مقاله ISI و 3 مقاله pubmedمی باشد.  در سال 1397 دارای 21 مقاله ISI ، 3 مقاله NLM و 3 مقاله IC بوده است.

 
 

اهداف عینی:

اجراي 10 طرح پژوهشي در هر سال

ارائه 10 مقاله در همايش هاي داخلی و خارجي در هر سال

انتشار 10 مقاله در مجلات علمي و پژوهشي داخلی و خارجي در هر سال

چاپ 1 جلد کتاب در هر 3سال

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی2: ارتقاء جايگاه پژوهشي مرکز

وضع موجود:

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی در سال 94 ، دارای  5 مقاله ISI 2 مقاله Pubmed می باشد . در سال 1395 ، دارای  12 مقاله ISI- - 2 مقاله Pubmed و 3 مقاله scopus  می باشد و در سال 1396 دارای 14 مقاله ISI و 3 مقاله pubmedمی باشد.  در سال 1397 دارای 21 مقاله ISI ، 3 مقاله NLM و 3 مقاله IC بوده است.

 

 

اهداف عینی:

اخذ موافقت قطعي مرکز تا پايان سال 1398

برگزاري يک همايش کشوري تا پايان برنامه

برگزاري 2 همايش استاني تا پايان برنامه

ارتقاء  شاخص 20درصد  h-index  50% از پژوهشگران مرکز به 10 تا پايان برنامه

ارتقاء شاخص h-index 20 درصد پژوهشگران مرکز به 12 تا پایان پرنامه

شرکت در دو جشنواره استاني و کشوري تا پايان برنامه

کسب یک جايزه يا لوح تقدير  از جشنواره ملي تا پایان برنامه

کسب یکجايزه يا لوح تقدير  از جشنواره استاني تا پایان برنامه

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی3:

ارتقاء جايگاه آموزشي مرکز

وضع موجود:

دانشجویان داروسازی و سایر رشته ها جهت انجام امور مربوط به پایان نامه در این مرکز مشغول به تحقیق می باشند.

 

 

 

 

اهداف عینی:

راه اندازي واحد آموزش در مرکز

برگزاري 5 دوره آموزشي جهت گروه هاي خارج از مرکز تا پايان برنامه

توليد 2 برنامه آموزش عمومي تا پايان برنامه

اجراي ده طرح تحقيقات دانشجويي تا پايان برنامه

عقد دو تفاهم نامه باساير مراکز آموزشي و پژوهشی

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی4:

توسعه ساختاري مرکز

وضع موجود:

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی در حال حاضر دارای سه  پژوهشگر و یک کارشناس پژوهشی می باشد، که بطور تمام وقت در حال فعالیت می باشند.

 

 

اهداف عینی:

تدوين چارت سازماني مرکز تا پايان سال 98

جذب نيروي انساني به ميزان 70% پست هاي سازماني تا پايان برنامه

تشکيل و تجهيز آزمايشگاه کارآزمایی بالینی و آنالیز دستگاهی تا پايان سال98

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی5:

استقرار نظام ارائه نتايج فعاليت هاي مرکز

وضع موجود:

سایت مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی در 1396 بطور کامل راه اندازی شده است.

 

 

اهداف عینی:

انتشار مجله مرکز تا پايان سال99

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی6:

افزايش تعامل با ساير دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، سازمان ها و ادارات مرتبط

وضع موجود:

تا کنون سعی شده  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی تعامل قابل قبول با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایر دانشگاههای کشور داشته باشد.

 

 

اهداف عینی:

عقد تفاهم نامه همکاري پژوهشي با دو مرکز تحقيقاتي تا پايان برنامه

شناسايي گرانت هاي مرتبط با مرکز تا پايان سال 96

جذب سالانه يک سفارش و گرانت از تولید کنندگان این حوزه تا پايان برنامه

اجراي سالانه يک طرح مشترک تا پايان برنامه

اجراي يک طرح مشترک با دانشگاه هاي خارج از کشور تا پايان برنامه

اهتمام در تامين 30درصد هزينه طرح هاي پژوهشي از اعتبارات خارج از مرکز تا پايان برنامه

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی7:

تقويت منابع اطلاعاتي مرکز

وضع موجود:

پیشنهادات لازم جهت تهیه کتابهای تخصصی  و اشتراک با نشریات مرتبط  و مورد نیاز مرکز داده شده است.

 

 

 

اهداف عینی:

تجهيز مرکز به پانصد  عنوان کتاب تخصصي تا پايان برنامه

اشتراک 10 عنوان نشريه مرتبط با فعاليت مرکز تا پايان برنامه

 

 

 

 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی

استراتژی8:

توانمند سازي پژوهشگران و اعضاءمرکز 

وضع موجود:

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی  دارای سه پژوهشگر فعال می باشد که در همایشهای ملی و بین امللی، نمایشگاه های داروهای گیاهی و سنتی و کارگاه های مختلف شرکت می نمایند.

 

 

 

اهداف عینی:

برگزاري 5 دوره آموزشي کوتاه مدت جهت پژوهشگران تا پايان برنامه

برگزاري 5 دوره آموزشي کوتاه مدت  جهت دانشجويان و گردهمایی های مختلف تا پايان برنامه

حمایت از پژوهشگران جهت شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری همایش های ملی و بین امللی