۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر   

ماندانا جعفری

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

مسئولیت: پژوهشگر و کارشناس آزمایشگاه

m.jafgary@kmu.ac.ir

شماره تماس: 31325318- 034

امیر اسدی

کارشناس ارشد فیتوشیمی

مسئولیت: پژوهشگر و کارشناس آزمایشگاه

asadi_phyto87@yahoo.com

شماره تماس: 31325211- 034

محبوبه عادلی

کارشناس ارشد زیست شناسی

مسئولیت: پژوهشگر و کارشناس آزمایشگاه

m_adeli622002@yahoo.com

شماره تماس: 31325211- 034