۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر   
 

دکتر ندا محمدی

استادیار علوم دارویی

ایمیل آکادمیک: n_mohammadi@kmu.ac.ir

تلفن: 31325318-034

رزومه

دکتر فائقه فرهادی

استادیار فارماکوگنوزی

ایمیل آکادمیک: f.farhadi@kmu.ac.ir

تلفن:31325318-034

رزومه