۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر   

 

دکتر میترا مهربانی

استاد- فارماکوگنوزی

mmehrabani@kmu.ac.ir

شماره  تماس: 31325229- 034

علم سنجی

رزومه